Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
שאלון הורות ברוח מודל הדבש
האם הבית שאתם מנהלים כולל את המרכיבים הבאים?
במקומות שנתתם דירוג נמוך (1-2 כוכבים), מומלץ להוביל שינוי.
בבית שלנו הסכמנו על חזון משותף ועל מטרות ברורות
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
אנו אוכפים את הכללים, הערכים והגבולות שסיכמנו בינינו באופן אחיד (גם אבא וגם אמא) ועקבי (גם כאשר אנו עייפים, רעבים או חולים)
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
בבית שלנו מכבדים את הילדים, לצד הדרישות לעמידה בעקרונות ובדרישות שלנו.
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
בבית שלנו ישנם סדר יום וכללים ברורים
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
בבית שלנו אוהבים ללא תנאי
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
אנו מקיימים תרבות של בקשת עזרה
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
בבית שלנו מותר לטעות וללמוד מהניסיון
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
אנו מפרגנים על מאמץ ולא רק על הישגים
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט
אנו פועלים מתוך שליטה וּוִיסות עצמי גם במצבי חירום (לא רק חירום ביטחוני...), באסרטיביות ולא בתוקפנות
בכלל לאקצתבאופן בינוניזה די נכוןנכון בהחלט

והאם גם זה נכון ?

אנו משתפים, מדברים ומספרים, ומקפידים גם לפרגן. 
אנו קשובים לפרשנות שהילדים נותנים לאירועים.
אנו נמנעים מלהנדס את הסביבה של ילדינו כדי שלא יחוו קושי או אכזבה. רגשות לא נעימים הם חלק מהחיים. אנו מאפשרים לילדים שלנו לפתח יכולת וחוסן להתמודד.
אנו ערים לתרומתם של הורמוני האושר לאיכות חייהם ולבריאותם של ילדינו. אנדורפין, אוקסיטוצין, סרוטונין ודופמין הם חלק חשוב בתפריט הבית. מחבקים הרבה, מחמיאים ונמנעים מביקורת רצופה או מוגזמת.
בבית שלנו משתמשים במשפט: "זה לא נעים, אבל גם לא נורא."
אצלנו בבית יש מקום וזמן למשחקים משפחתיים.
הבית שלנו מקושט בצחוק ובחיוך.

עשיתם את השאלון ואתם מעוניינים לשתף אותנו ? מלאו את האימייל ולחצו על הכתפתור

תודה על השיתוף

bottom of page